Anonim

אף על פי שבסיסה בפריס, למנדריבה יש עמדה חזקה באמריקה הלטינית. הסיבה לכך היא שהחברה הוקמה בפברואר 2005 ממיזוג המנדראקסופט הצרפתי עם הקונקטיבה הברזילאית. HP תשלח את מנדריבה לינוקס 2006 על מכונותיה ל 37 מדינות באמריקה הלטינית.

הקבוצה בחרה ב -2003 עם Red Hat ו- Suse Linux (כיום בבעלות נובל) שני שותפים לינוקס ברחבי העולם. בנוסף, היו שותפויות אזוריות לגיאוגרפיות מפתח, כמו המנדראקסופט לשעבר לצרפת או תוכנת הדגל האדום לסין. זה התברר בפברואר האחרון, אז התחילה HP להתקין מראש את Mandrakesoft בשרתים ובמחשבים אישיים עבור צרפת, אך במקביל הגבילה את הזמינות העולמית של Mandrake Linux במחשבים העסקיים שלה.

מבחינת מנדריבה, השותפות החדשה מייצגת אפוא שיפור והרחבה משמעותיים של השפעתה הגלובלית. זה יעבוד עם HP באמריקה הלטינית על מכירות, תמיכה ושיווק, בין היתר. (TC)